Aktualizováno 26/6/2018 2018.

Vítejte na našich webových stránkách. Tyto webové stránky s adresou URL cz.rapid-stop.com a us.cz.rapid-stop.com vlastní a provozuje společnost Aero Healthcare US LLC (ACN 614 308 146).

Tento dokument stanoví zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky společnosti Aero Healthcare USA, cz.rapid-stop.com a us.cz.rapid-stop.com.

Společnost Aero Healthcare US LLC se zavazuje poskytovat vám co nejlepší služby zákazníkům. Společnost Aero Healthcare USA je vázána Zákonem o ochraně soukromí z roku 1988 a Nařízeními o ochraně soukromí z roku 2013, v platném znění. Společnost Aero Healthcare je povinna dodržovat zásady ochrany soukromí, které upravují nakládání s osobními údaji, což jsou australské zásady ochrany soukromí („APPs“).

Pokud jste občanem nebo rezidentem Evropské unie („EU“), vztahuje se na vaše osobní údaje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Pro účely GDPR jsou správcem údajů společnosti Aero Healthcare USA a AERO HEALTHCARE LTD UK (06760143).

Je potřeba zmínit, že výraz „osobní informace“ je, pokud není uvedeno jinak, souhrnný pojem používaný v těchto Zásadách ochrany osobních údajů pro „osobní informace“, jak jsou definovány podle APP, a „osobní údaje“, jak jsou definovány podle GDPR.

Shromažďování vašich osobních informací

Na webu je k dispozici řada aspektů, které si můžete prohlédnout, aniž byste museli poskytnout konkrétní osobní informace. Pro použití kontaktního formuláře a pro přístup do Centra zdrojů je však nutné poskytnout osobní informace. To mimo jiné zahrnuje vaše jméno a e-mailovou adresu a v případě Centra zdrojů jedinečné uživatelské jméno a heslo spolu s informacemi, které se rozhodnete společnosti Aero Healthcare USA sdělit. Další informace, které se můžete rozhodnout sdělit společnosti Aero Healthcare prostřednictvím těchto webových stránek, zahrnují mimo jiné další kontaktní údaje, telefonní čísla, datum narození, poštovní adresu a zprávy nebo komentáře zaslané prostřednictvím těchto stránek, e-mailu nebo stránek sociálních médií kontrolovaných společností Aero Healthcare USA. Tyto osobní informace zpracováváme a zaznamenáváme za účelem zodpovězení jakýchkoli dotazů, které nám zašlete, a také za účelem vyřízení jakýchkoli prodejních objednávek, které u nás zadáte.

Průběžně můžeme používat nebo doplňovat osobní informace, které o vás máme, o informace získané z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, platformy sociálních médií a další třetí strany. Tyto informace třetích stran můžeme například použít k potvrzení kontaktních nebo finančních údajů, k ověření licence zdravotnických pracovníků nebo k lepšímu pochopení vašich zájmů na základě přiřazení demografických údajů k informacím, které jste nám poskytli.

Pokud nám poskytnete jakékoli osobní informace týkající se jiných osob, prohlašujete, že jste oprávněni tak učinit a povolit nám použití těchto informací v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Porušení ochrany soukromí a bezpečnostní zásady

Společnost Aero Healthcare vynaloží přiměřenou technickou, administrativní a procesní péči, aby ochránila vaše soukromé údaje před nezákonným narušením dat, náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním informacím. Nicméně v nepravděpodobném případě, že by došlo k porušení našeho zabezpečení nebo procesu shromažďování údajů a při tomto porušení by byly zveřejněny soukromé údaje, společnost Aero Healthcare nepřebírá v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které v důsledku tohoto porušení vzniknou konkrétnímu uživateli. Pokud společnost Aero Healthcare zjistí narušení bezpečnosti, které mohlo vést k vyzrazení osobních informací uživatele, přijme veškerá přiměřená opatření, aby toto narušení ohlásila příslušným vládním institucím. Pokud máte jakýkoli důvod se domnívat, že vaše interakce s našimi stránkami již není bezpečná, neprodleně nám to oznamte e-mailem na adresu privacy@aerohealthcare.us.com.

Sdílení vašich osobních informací

Příležitostně si můžeme najímat jiné společnosti, které budou poskytovat služby naším jménem, mimo jiné včetně e-mailového marketingu a ukládání dat. Tyto společnosti budou moci získávat pouze osobní informace, které potřebují k poskytování služby. Společnost Aero Healthcare USA podniká přiměřené kroky k zajištění toho, aby byly tyto organizace vázány mlčenlivostí a platnými zákony o ochraně soukromí v souvislosti s ochranou vašich osobních informací.

Společnost Aero Healthcare může sdílet vaše soukromé údaje mezi svými dceřinými společnostmi, včetně společností AERO HEALTHCARE LTD UK (06760143) a AERO HEALTHCARE US, spolu s partnery a prodejci společnosti Aero Healthcare a bude vyžadovat, aby tyto společnosti používaly a chránily vaše osobní informace v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a platnými zákony o ochraně soukromí. Pokud jste rezidentem EU a osobní informace, které o vás uchováváme, jsou předávány do třetí země, podnikneme kroky k zajištění odpovídající úrovně ochrany vašich osobních údajů v místě jejich zpracování a ochrany vašich práv.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní informace v souladu se zákonem, pokud se domníváme, že jejich zveřejnění je nezbytné pro splnění regulačních požadavků, soudního řízení, soudního příkazu, vládní žádosti nebo právního postupu.

Analytika webových stránek

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, která přenáší údaje o návštěvnosti webových stránek na servery společnosti Google ve Spojených státech. Služba Google Analytics neidentifikuje jednotlivé uživatele ani nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Používáme přehledy poskytované službou Google Analytics, které nám pomáhají porozumět návštěvnosti webových stránek a jejich používání. Službu Google Analytics nepoužíváme k tomu, abychom o vás nebo o vašem přístupu k našim službám rozhodovali.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem popsaným v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google a pro výše uvedené účely. Službu Google Analytics můžete odmítnout, pokud na svém zařízení zakážete používání souborů cookie, vypnete JavaScript nebo použijete službu odmítnutí poskytovanou společností Google.

Sociální média

Společnost Aero Healthcare USA také využívá rozhraní se sociálními sítěmi, jako jsou Facebook, LinkedIn, Twitter a další. Pokud se rozhodnete „lajkovat“ nebo „sdílet“ informace z těchto webových stránek prostřednictvím těchto služeb, měli byste si přečíst zásady ochrany soukromí dané služby. Pokud jste členem stránek sociálních médií, mohou rozhraní umožnit těmto stránkám propojit vaše návštěvy na těchto stránkách s dalšími osobními informacemi.

Soukromí dětí a digitální obsah

Stránky nejsou určeny osobám mladším třinácti (13) let a my vědomě neshromažďujeme osobní informace osob mladších 13 let. Abyste mohli využívat naše členské Centrum zdrojů, musíte být starší 16 let.

Právo být zapomenut, vymazání a doba uchovávání dat

Pokud v kterékoli fázi používání těchto webových stránek budete chtít svůj souhlas odvolat a nechat své osobní informace odstranit, napište nám prosím na adresu privacy@aerohealthcare.us.com. Společnost Aero Healthcare USA v přiměřené lhůtě odstraní všechny primární případy vašich osobních informací, které společnost Aero Healthcare uchovává. Pokud chcete uplatnit svá další práva podle GDPR, včetně práva na přístup k našim záznamům vašich osobních informací, na opravu osobních údajů, na jejich přenos do jiné služby nebo na uplatnění práva požadovat omezení nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@aerohealthcare.us.com. Všechny žádosti se budeme snažit vyřešit sami, ale v případě, že se nám to nepodaří, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu podle GDPR.

Společnost Aero Healthcare USA bude uchovávat vaše osobní informace tak dlouho, dokud s vámi bude udržovat vztah, a tak dlouho, dokud to bude potřebné nebo povolené pro účely, pro které byly údaje získány, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí. To zahrnuje poskytování přístupu k webu, správu informací o účtu a poskytování služeb. Vaše informace můžeme také nadále uchovávat v souladu se zákonem.

Změny zásad soukromí

Společnost Aero Healthcare USA si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany soukromí kdykoli změnit. Pokud máte výhrady k Zásadám ochrany soukromí, neměli byste na Stránky přistupovat ani je používat.

Kontaktujte nás

Společnost Aero Healthcare USA uvítá vaše připomínky k těmto zásadám ochrany soukromí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany soukromí a chcete-li získat další informace, kontaktujte nás prosím některým ze způsobů uvedených na naší kontaktní stránce v pracovní době od pondělí do pátku.