Aero Healthcare AU Pty Ltd

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK Aero Healthcare US LLC

Vítejte na našich webových stránkách.

Tyto webové stránky s adresou URL cz.rapid-stop.com a us.cz.rapid-stop.com vlastní a provozuje společnost Aero Healthcare AU Pty Ltd ACN 614 308 146. Pokud budete pokračovat v používání těchto webových stránek, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky používání (dále jen „podmínky používání“), které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů upravují vztah společnosti Aero Healthcare AU k vám v souvislosti s těmito webovými stránkami. Pokud s některými z těchto podmínek nesouhlasíte, naše webové stránky nepoužívejte. Před přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte a prostudujte tyto Podmínky používání. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Pokud s Podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte na webové stránky přistupovat ani je používat.

Pojem „Aero Healthcare US LLC“ nebo „nás“ nebo „naše“ nebo „my“ odkazuje na společnost Aero Healthcare US LLC, vlastníka webových stránek, jehož sídlo je Suite 6, 616 Corporate Way, Valley Cottage, NY, 10989. Pojem „vy“ nebo „váš“ se vztahuje na uživatele webových stránek.

Používání těchto webových stránek z vaší strany podléhá následujícím podmínkám:

 1. Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro vaši obecnou informaci a použití. Stránky se mohou bez upozornění změnit.
 2. Tyto webové stránky používají soubory cookie ke sledování preferencí při prohlížení. Povolíte-li používání souborů cookie, můžeme uložit následující osobní údaje, které budou použity třetími stranami: datum narození, pohlaví, adresa. Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly do vašeho zařízení, můžete je zablokovat aktivací příslušného nastavení v prohlížeči, které obvykle najdete v části „nápověda“. Více informací o tom, jak to udělat, najdete zde: allaboutcookies.org or www.youronlinechoices.eu. Upozorňujeme však, že pokud v nastavení prohlížeče blokujete soubory cookie, je možné, že nebudete mít přístup na všechny naše webové stránky nebo jejich části. Používáním webových stránek beze změny nastavení souborů cookie v prohlížeči vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie v souladu s těmito podmínkami používání.
 3. Ani my, ani třetí strany neposkytujeme žádnou záruku na funkčnost, přesnost, včasnost, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na těchto webových stránkách pro jakýkoli konkrétní účel. Tímto berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo omyly, a my výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost za ně v maximálním zákonem povoleném rozsahu.
 4. Jakékoli informace nebo materiály na těchto webových stránkách používáte výhradně na vlastní nebezpečí, za které neneseme žádnou odpovědnost. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek splňovaly vaše konkrétní požadavky.
 5. Tyto webové stránky obsahují materiál, který je v našem vlastnictví nebo na něj máme licenci. Tento materiál zahrnuje mimo jiné obsah, design, uspořádání, vzhled a grafiku webových stránek. Jakákoli reprodukce materiálů z těchto webových stránek je zakázána jinak než v souladu s upozorněním na autorská práva, které je součástí těchto podmínek.
 6. Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou naším vlastnictvím nebo nejsou předmětem licence, jsou na webových stránkách uvedeny.
 7. Neoprávněné používání těchto webových stránek může být trestným činem a/nebo důvodem k uplatnění nároku na náhradu škody.
 8. Tyto webové stránky mohou také příležitostně obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Tyto odkazy poskytuje společnost Aero Healthcare AU Pty Ltd pro vaše pohodlí, aby vám poskytla další informace. Berete na vědomí, že je používáte na vlastní nebezpečí. Uvedení těchto odkazů neznamená, že tyto webové stránky doporučujeme nebo schvalujeme. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto webových stránek.
 9. Používání těchto webových stránek a veškeré spory vyplývající z jejich používání podléhají zákonům Nového Jižního Walesu.
 10. Webové stránky můžete používat pouze k zákonným účelům a způsobem, který je v souladu s povahou a účelem těchto webových stránek.
 11. Tyto podmínky se nevztahují na používání jakéhokoli produktu nebo služby popsané na našich webových stránkách, pokud není dohodnuto jinak. Musíte se seznámit s jednotlivými záručními podmínkami, které se vztahují ke konkrétnímu výrobku nebo službě.
 12. Tyto podmínky mohou být čas od času změněny. Vaše další používání našich webových stránek po takových změnách bude považováno za potvrzení, že tyto změny přijímáte.
 13. Odškodníte nás za všechny nároky, žaloby, požadavky, žaloby, závazky, náklady a výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů na základě plné náhrady škody) vyplývající z vašeho používání těchto webových stránek.
 14. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, škody, náklady nebo výdaje, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů (přímých či nepřímých), které vám vzniknou v souvislosti s používáním těchto webových stránek.
 15. Vynakládáme veškeré úsilí, aby webové stránky fungovaly bez problémů. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.