ปรับปรุงเมื่อ 26/6/2561 2561

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์นี้ซึ่งมีที่อยู่ URL th.rapid-stop.com และ us.th.rapid-stop.com เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา LLC (ACN (หมายเลขบริษัทของออสเตรเลีย) 614 308 146)

เอกสารต่อไปนี้ระบุนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา, th.rapid-stop.com และ us.th.rapid-stop.com

Aero Healthcare US LLC มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีที่สุดแก่คุณ Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้ข้อกฏหมาย พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1988 และ ข้อบังคับความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 2013 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว Aero Healthcare จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวที่ควบคุมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (“APP”)

หากคุณเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป (“EU”) กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (EU) 2016/679 (“GDPR”) จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ของ GDPR ผู้ควบคุมข้อมูลคือ Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา และ AERO HEALTHCARE LTD อังกฤษ (06760143)

โปรดทราบว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือคำรวมที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออ้างถึง ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้แอป และ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น กำหนดภายใต้ GDPR

การเกฺ็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

มีหลายแง่มุมของเว็บไซต์ที่สามารถดูได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ในการใช้แบบฟอร์มการติดต่อและการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล คุณจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ และในกรณีของศูนย์ข้อมูล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันพร้อมกับข้อมูลที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยต่อ Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอาจเลือกที่จะเปิดเผยต่อ Aero Healthcare ผ่านการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และข้อความหรือความคิดเห็นที่ส่งผ่านเว็บไซต์ ทางอีเมลหรือโดยหน้าโซเชียลมีเดีย ควบคุมโดย Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา เราประมวลผลและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบคำถามใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา ตลอดจนปฏิบัติตามคำสั่งขายใด ๆ ที่คุณมีกับเรา

ในบางครั้ง เราอาจใช้หรือเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณด้วยข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่สามอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลการติดต่อหรือการเงิน เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตของบุคลากรทางการแพทย์ หรือเพื่อทำความเข้าใจความสนใจของคุณให้ดีขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลประชากรกับข้อมูลที่คุณให้ไว้

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นมาให้เรา คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การละเมิดความเป็นส่วนตัวและนโยบายความปลอดภัย

Aero Healthcare จะใช้ความระมัดระวังทางเทคนิค การบริหาร และขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการละเมิดข้อมูลที่ผิดกฎหมาย การทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่ง จัดเก็บหรือประมวลผล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่มีการละเมิดความปลอดภัยหรือกระบวนการรวบรวมข้อมูลของเรา และในการละเมิดนั้นข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผย ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Aero Healthcare จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งเนื่องจากการละเมิดนั้น หาก Aero Healthcare ตรวจพบการละเมิดความปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Aero Healthcare จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อรายงานการละเมิดต่อสถาบันของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่าการสนทนากันของคุณกับเวปไซต์ของเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมลไปที่ privacy@aerohealthcare.us.com

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการการตลาดผ่านอีเมลและการจัดเก็บข้อมูล บริษัทเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้รับเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรเหล่านี้ทำตามข้อผูกมัดโดยการรักษาความลับและกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Aero Healthcare อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง AERO HEALTHCARE LTD อังกฤษ (06760143) และ AERO HEALTHCARE สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยหุ้นส่วนและผู้ค้าปลีกของ Aero Healthcare และจะกำหนดให้บริษัทดังกล่าวใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ หากคุณเป็นผู้พำนักในสหภาพยุโรปและข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณถูกโอนไปยังประเทศที่สาม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอเมื่อมีการประมวลผลและสิทธิ์ของคุณยังคงได้รับการคุ้มครอง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นสำหรับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การพิจารณาคดี คำสั่งศาล คำขอของรัฐบาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย

การวิเคราะห์เว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการที่ส่งข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา Google Analytics ไม่ได้ระบุผู้ใช้แต่ละรายหรือเชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Google ถือครอง เราใช้รายงานที่จัดทำโดย Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการเข้าชมเว็บไซต์และการใช้หน้าเว็บ เราไม่ได้ใช้ Google Analytics ในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับคุณหรือการเข้าถึงบริการของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้ Google ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้หากคุณปิดใช้งานการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ ปิดใช้งาน JavaScript หรือใช้บริการ opt-out ที่ให้บริการโดย Google

สื่อสังคม

Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา ยังใช้อินเทอร์เฟซกับไซต์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, LinkedIn, Twitter และอื่น ๆ หากคุณเลือกที่จะกด “ไลค์” หรือ “แชร์” ข้อมูลจากเว็บไซต้ผ่านบริการเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น หากคุณเป็นสมาชิกของโซเชียลมีเดียไซต์หนึ่ง อินเทอร์เฟซอาจอนุญาตให้ไซต์โซเชียลมีเดียเชื่อมต่อการเยี่ยมชมไซต์นี้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

ความเป็นส่วนตัวของเด็กและความยินยอมทางดิจิทัล

ไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา ในการใช้ศูนย์ข้อมูลของสมาชิก คุณต้องมีอายุมากกว่า 16 ปี

สิทธิที่จะถูกลืม ลบทิ้ง และระยะเวลาการเก็บรักษา

หากในขั้นตอนใดระหว่างการใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องการเพิกถอนความยินยอมและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@aerohealthcare.us.com Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา จะลบข้อมูลหลักทั้งหมดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Aero Healthcare จัดเก็บไว้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม หากคุณต้องการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณภายใต้ GDPR รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โอนไปยังบริการอื่น หรือใช้สิทธิ์ในการขอจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@aerohealthcare.us.com เราจะพยายามแก้ไขคำขอทั้งหมดด้วยตัวเอง แต่ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล GDPR ที่เกี่ยวข้อง

Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่เรามีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณ และตราบเท่าที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงไซต์ การรักษาข้อมูลบัญชี และการให้บริการแก่คุณ เราอาจยังคงเก็บข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากคุณมีข้อโต้แย้งต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณไม่ควรเข้าถึงหรือใช้เวปไซต์

ติดต่อเรา

Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา ยินดีรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีการใด ๆ ที่ระบุไว้ในหน้าการติดต่อของเรา ในช่วงเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์