บริษัท Aero Healthcare ออสเตรเลีย จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ Aero Healthcare US LLC

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์นี้ซึ่งมีที่อยู่ URL th.rapid-stop.com และ us.th.rapid-stop.com เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัท Aero Healthcare ออสเตรเลีย จำกัด ACN (หมายเลขบริษัทในออสเตรเลีย) 614 308 146 หากคุณดำเนินการใช้เว็บไซต์นี้ต่อ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ (‘ข้อกำหนดการใช้งาน’) ซึ่งร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมความสัมพันธ์ของ Aero Healthcare ออสเตรเลีย กับคุณในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านและทบทวนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ได้

คำว่า ‘Aero Healthcare US LLC’ หรือ ‘กับเรา’ หรือ ‘ของเรา’ หรือ ‘เรา’ หมายถึง Aero Healthcare สหรัฐอเมริกา LLC เจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Suite 6, 616 Corporate Way, Valley Cottage, NY, 10989 คำว่า ‘คุณ’ หรือ ‘ของคุณ’ หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 1. เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและใช้งานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการท่องเว็บ หากคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อการใช้โดยบุคคลที่สาม: วันเกิด เพศ ที่อยู่ หากคุณไม่ต้องการเก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งมักจะพบได้ในส่วน “ความช่วยเหลือ” ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำ: allaboutcookies.org หรือ www.youronlinechoices.eu อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์จะบ่งบอกถึงความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 3. ทั้งเราและบุคคลที่สามไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ทันเวลา ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือข้อผิด และเราขอละเว้นความรับผิดใด ๆ อย่างชัดเจนในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 4. การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
 5. เราเป็นเจ้าของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือมีใบอนุญาตให้กับเรา เนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหา การออกแบบ เลย์เอาต์ ลักษณะที่ปรากฏ รูปลักษณ์ และกราฟิกของเว็บไซต์ ห้ามนำเนื้อหาของเว็บไซต์ไปผลิตซ้ำ นอกเหนือจากที่ทำตามการแจ้งลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 6. เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของเรา หรือมีใบอนุญาตให้กับเรา เราได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์
 7. การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีความผิดทางอาญาและ/หรือก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหาย
 8. ในบางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณโดยบริษัท Aero Healthcare ออสเตรเลีย จำกัด เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณ คุณรับทราบว่าคุณยอมรับความเสี่ยงของคุณเองในการใช้ การรวมลิงก์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราแนะนำหรือรับรองเว็บไซต์ เราไม่สามารถควบคุมลักษณะ เนื้อหา และความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นได้
 9. การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์
 10. คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เท่านั้น
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของคุณที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องอ้างอิงถึงการรับประกันส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะใด ๆ
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะถือเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการแก้ไขเหล่านั้น
 13. คุณชดใช้ค่าเสียหายแก่เราจากการเรียกร้อง คดีความ ความต้องการ การกระทำ ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์การชดใช้ทั้งหมด) ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
 14. ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดขึ้นกับคุณในการใช้เว็บไซต์นี้
 15. มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อการที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา