Aero Healthcare AU Pty Ltd

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY Aero Healthcare US LLC

Witamy w naszej witrynie internetowej.

Niniejsza witryna internetowa pod adresem URL pl.rapid-stop.com i us.pl.rapid-stop.com jest własnością firmy Aero Healthcare AU Pty Ltd ACN 614 308 146 i jest przez nią obsługiwana. W przypadku dalszego korzystania z tej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie i stosowanie się do następujących warunków użytkowania („Warunki użytkowania”), które wraz z naszą polityką prywatności regulują stosunki firmy Aero Healthcare AU z użytkownikiem w związku z tą witryną internetową. W przypadku braku zgody na którekolwiek z tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej witryny internetowej. Przed uzyskaniem dostępu do niniejszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej prosimy o uważne przeczytanie i zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania. Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał warunki użytkowania oraz zgadza się z nimi. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami użytkowania, nie może uzyskać dostępu do witryny internetowej ani z niej korzystać.

Termin „Aero Healthcare US LLC” lub „my”, „nasz” albo „nas” odnosi się do Aero Healthcare US LLC, właściciela witryny internetowej, którego siedziba znajduje się w Suite 6, 616 Corporate Way, Valley Cottage, NY, 10989. Termin „ty” lub „twój” odnosi się do użytkownika witryny internetowej.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega następującym warunkom i zasadom:

 1. Zawartość tej witryny internetowej jest przeznaczona wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Podlega ona zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
 2. Ta witryna wykorzystuje pliki cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeżeli użytkownik zezwoli na stosowanie plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przez nas przechowywane w celu wykorzystania przez strony trzecie: data urodzenia, płeć, adres. Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, może je zablokować, aktywując odpowiednie ustawienie w przeglądarce, które zazwyczaj można znaleźć w sekcji „Pomoc”. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć tutaj: allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu. Należy jednak pamiętać, że jeśli pliki cookie zostaną zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej, użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do wszystkich lub części naszej witryny internetowej. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień plików cookie w przeglądarce oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.
 3. Ani my, ani żadne strony trzecie nie dają żadnej gwarancji ani rękojmi co do wydajności, dokładności, aktualności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych w tej witrynie internetowej do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać błędy, nieścisłości lub pomyłki, a my jednoznacznie wykluczamy wszelką odpowiedzialność z tego tytułu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 4. Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów w tej witrynie internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika, za które nie ponosimy odpowiedzialności. To na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej spełniają jego konkretne wymagania.
 5. Niniejsza witryna zawiera materiały, które są naszą własnością lub na które mamy licencję. Materiały te obejmują m.in. treść, projekt, układ, wygląd i grafikę witryny. Wszelkie kopiowanie materiałów zamieszczonych w witrynie jest zabronione, chyba że odbywa się zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
 6. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej, które nie są naszą własnością ani na które nie mamy licencji, zostały w niej zaznaczone.
 7. Nieuprawnione korzystanie z niniejszej witryny może stanowić przestępstwo i/lub być podstawą do roszczeń o odszkodowanie.
 8. Niniejsza witryna może również czasami zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas kontrolowane. Linki te zostały zamieszczone dla wygody użytkownika przez Aero Healthcare AU Pty Ltd, aby zapewnić mu dostęp do dalszych informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z nich na własne ryzyko. Zamieszczenie tych linków nie oznacza, że rekomendujemy lub popieramy te strony. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn.
 9. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oraz wszelkie spory wynikające z korzystania z niej podlegają prawu Nowej Południowej Walii.
 10. Użytkownik może korzystać z witryny wyłącznie do celów zgodnych z prawem oraz w sposób zgodny z charakterem i przeznaczeniem witryny.
 11. Niniejsze warunki nie odnoszą się do korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek produktów lub usług opisanych w naszej witrynie internetowej, chyba że uzgodniono inaczej. Użytkownik musi zapoznać się z indywidualną gwarancją dotyczącą danego produktu lub usługi.
 12. Niniejsze warunki mogą od czasu do czasu ulegać zmianom. Dalsze korzystanie z naszej witryny po wprowadzeniu takich zmian będzie traktowane jako potwierdzenie akceptacji tych zmian.
 13. Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów, żądań, działań, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym kosztów i wydatków prawnych na zasadzie pełnej rekompensaty) wynikających z korzystania przez użytkownika z witryny.
 14. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki, w tym koszty i wydatki prawne (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie) poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z niniejszej witryny.
 15. Dokładamy wszelkich starań, aby witryna działała sprawnie i bez zakłóceń. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za czasową niedostępność witryny ze względu na problemy techniczne pozostające poza naszą kontrolą.