AERO HEALTHCARE (US), LLC
WARANTI PRODUK TERHAD TURNIKUET RAPID STOP™
WARANTI TERHAD INI MEMBERIKAN ANDA, PENGGUNA AKHIR (ditakrifkan di bawah), HAK UNDANG-UNDANG KHUSUS. ANDA JUGA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK LAIN, YANG BERBEZA DARI NEGERI KE NEGERI.
TERTAKLUK KEPADA HAD YANG DITETAPKAN DI BAWAH, AERO HEATHCARE (US), LLC (“AERO”) MEMBERI WARAN KEPADA PENGGUNA AKHIR AWAL SAHAJA, BAHAWA RAPID STOP™ TURNIKUET (“PRODUK) AKAN MEMATUHI SPESIFIKASI TERBITANNYA DAN BEBAS DARI KECACATAN PADA BAHAN DAN KUALITI KERJA DALAM KEGUNAAN BIASA UNTUK TEMPOH SETAHUN DARI TARIKH PEMBELIAN. WARANTI TERHAD INI MEMBERIKAN HANYA KEPADA PENGGUNA AKHIR AWAL PRODUK SAHAJA. IA TIDAK MELALUI KEPADA MANA-MANA PEMILIK SETERUSNYA ATAU PINDAH PRODUK. UNTUK TUJUAN WARANTI PRODUK TERHAD INI, PENGGUNA AKHIR AWAL BERMAKSUD PEMBELI PERTAMA YANG TELAH MEMBELI PRODUK DARIPADA AERO ATAU PENJUAL SEMULA UNTUK KEGUNAAN DALAMAN OLEH PEMBELI DAN/ATAU SEKUTUNYA DAN BUKAN UNTUK DIJUAL SEMULA, PEMASARAN SEMULA ATAU PENGEDARAN SEMULA.
WARANTI TERHAD INI TIDAK MELINDUNGI SEBARANG KEROSAKAN ATAU KECACATAN AKIBAT ATAU AKIBAT DARIPADA PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN YANG TIDAK BETUL, KEGAGALAN MENGIKUT ARAHAN PRODUK, PENGUBAHSUAIAN, PEMBAIKAN TANPA KEBENARAN, PEMAKAIAN BIASA DAN KOYAK SEPERTI, ATAU PUNCA LUAR SEPERTI KEMALANGAN, PENYALAHGUNAAN, PINDAAN ATAU TINDAKAN ATAU PERISTIWA LAIN DILUAR KAWALAN AERO. WARANTI TERHAD INI AKAN TERBATAL JIKA PRODUK: (A) DIGUNAKAN DALAM APA-APA CARA YANG TIDAK SELARAS DENGAN TUJUAN ATAU REKA BENTUK PRODUK YANG DIMAKSUDKAN SEPERTI YANG DITERANGKAN DALAM DOKUMENTASI TERBITAN AERO UNTUK PRODUK, (B) DIUBAH DALAM APA JUA CARA, ATAU (C) PRODUK TERTAKLUK KEPADA SEBARANG PENYALAHGUNAAN, PENGABAIAN, KEMALANGAN, ATAU KUASA LUARAN YANG LAIN. PRODUK INI DIREKA DAN BERTUJUAN UNTUK SEKALI PENGGUNAAN SAHAJA. JAMINAN TERHAD INI HANYA TERPAKAI UNTUK PENGGUNAAN PERTAMA PRODUK DAN BUKAN UNTUK SEBARANG PENGGUNAAN SETERUSNYA ATAU PENGGUNAAN SEMULA.
KECUALI UNTUK JAMINAN TERHAD NYATA YANG DINYATAKAN DALAM DOKUMEN INI, KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN LAIN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TANPA HAD, JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK KEGUNAAN ATAU TUJUAN TERTENTU. SESETENGAH NEGERI TIDAK MEMBENARKAN HAD PADA JAMINAN TERSIRAT, JADI HAD INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA
TANGGUNGJAWAB KAMI UNTUK PRODUK YANG CACAT ADALAH TERHAD KEPADA PEMBAIKAN, PENGGANTIAN ATAU BAYARAN BALIK, MENGIKUT BUDI BICARA KAMI. TEMPOH JAMINAN TIDAK DILANJUTKAN JIKA KAMI MEMBAIKI ATAU MENGGANTIKAN PRODUK.
BERKENAAN DENGAN KECACATAN PRODUK YANG TIMBUL SEMASA TEMPOH JAMINAN DAN YANG KAMI DIMAKLUMKAN SECARA BERTULIS DALAM TEMPOH TIGA PULUH (30) HARI SELEPAS TAMAT TEMPOH JAMINAN, KAMI AKAN, MENGIKUT BUDI BICARA KAMI, SAMA ADA MEMBAIKI ATAU MENGGANTIKAN PRODUK ATAU BAHAGIAN YANG CACAT TANPA CAJ, ATAU MEMBAYAR BALIK HARGA PEMBELIAN PRODUK TERSEBUT. SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA WARANTI INI TIDAK MELIPUTI PENGHANTARAN DAN PENGENDALIAN UNTUK MENGEMBALIKAN PRODUK YANG CACAT, DIBAIKI, ATAU DIGANTI. JANGAN PULANGKAN PRODUK TANPA MENERIMA KEBENARAN BERTULIS DARIPADA KAMI TERLEBIH DAHULU. KAMI MENYEDIAKAN SEMULA HAK UNTUK MENOLAK SEBARANG TUNTUTAN WARANTI YANG KAMI BELUM MENERIMA NOTIS BERTULIS DALAM TEMPOH TIGA PULUH (30) HARI SELEPAS TAMAT TEMPOH WARANTI.
UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN WARANTI, ANDA MESTI, SEMASA ATAU TIDAK LEWAT DARIPADA TIGA PULUH (30) HARI SELEPAS TAMAT TEMPOH WARANTI, SAMA ADA MENGHUBUNGI kami DI 1 844 225 2376, atau E-MEL KEPADA kami sales@aeroheathcare.us.com. DALAM SETIAP KES SILA BERIKAN PENERANGAN TENTANG PRODUK DAN KECACATAN. ANDA JUGA MESTI MEMBERIKAN KAMI RESIT JUALAN ATAU BUKTI PEMBELIAN YANG MENUNJUKKAN TARIKH ASAL PEMBELIAN OLEH ANDA.
UBAT-UBATAN YANG DITERANGKAN DI ATAS ADALAH UBAT TUNGGAL DAN EKSKLUSIF ANDA. SELURUH LIABILITI KAMI UNTUK SEBARANG PELANGGARAN WARANTI TERHAD INI TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH SEBENAR YANG DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK PRODUK YANG CACAT. DI SAMPING ITU, DALAM APA JUA KEADAAN SEKALIPUN, AERO HEALTHCARE US, LLC ATAU SYARIKAT INDUK, SUBSIDIARI ATAU GABUNGANNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN AKIBAT, SAMPINGAN, KHAS ATAU HUKUMAN ATAU ATAS SEBARANG KERUGIAN ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DAN SAMA ADA AERO TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.
SESETENGAH NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU BERBANGKIT, JADI HAD ATAU PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.