Maklumat & Tanda Dagangan Paten

RapidStop® dan logo RapidStop® adalah tanda dagangan Aero Healthcare® yang didaftarkan di Amerika Syarikat dan di negara-negara lain dan adalah digunakan dengan kebenaran.

Paten berikut terpakai kepada Turnikuet RapidStop®:

Bahagian No: RST100 RapidStop® Tentera/Turnikuet Hitam

Pat. No: US 10,568,636

Pat. Men. Permohonan: EP16765747.7A

CA2978094A

PCT/IB2019/050471

Part No: RST101 Turnikuet RapidStop® Responden Pertama/Turnikuet Jingga

Pat. No: US 10,568,636

Pat. Men. Permohonan: EP16765747.7A

CA2978094A

PCT/IB2019/050471

Bahagian No: RST102 (LatihanRapidStop ®/Turnikuet Biru)

Pat. No: US 10,568,636

Pat. Men. Permohonan: EP16765747.7A

CA2978094A

PCT/IB2019/050471